Zverejňovanie

Všetky zverejnené zákazky je možné nájsť aj na portaly : 

logo

RC Súhrná správa za rok 2011 o zákazkách s nízkou hodnotou
RC Súhrná správa za rok 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou
RC Súhrná správa za I.Q 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou
RC Súhrná správa za II.Q 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou
RC Súhrná správa za III.Q 2013 o zákazkach s nízkou hodnotou
RC Súhrná správa za IV.Q 2013 o zákazkach s nízkou hodnotou

_____________________________________________________________
ZVEREJNOVANIE OD 01.07.2013 PODLA §9 odst.9 zakona 25/2006. Z.z
_____________________________________________________________
Predmet zákazky – Revízia elektr. zariadení
Predmet zákazky – Výmena okien
Predmet zákazky – Dezinsekcia a deratizácia
Predmet zákazky dodávka a montáž IT a projektory
Predmet zákazky stavebné práce
Predmet zákazky dodávka tovaru – šatstvo
Predmet zákazky – dodávka – čistiace a hyg.potreby
Predmet zákazky – dodávka tovaru – šatstvo
Predmet zákazky – kancelárske a školské potreby
Výzva hrubé potraviny VO-5
výzva mäsoVO -1
Výzva mlieko a ml.výrobky VO -6
Výzva ovocie VO – 4
výzva pečivo VO – 2
Výzva výrobky z ovocia a zel.VO -7
Výzva zemiaky VO – 3
Predmet zákazky – ubytovanie a strava
Predmet zákazky – Oprava komína
Predmet zákazky – Univerzálny kuchynský robot
Predmet zákazky – Nákup a dodanie motorového vozidla
výzva mäso -1 2014
Predmet zákazky rok 2015
Predmet zákazky – dodávka tovaru – šatstvo
Zverejnenie zakazky a zaznam z vyhlasenia stavu havarie
Výzva na zemiaky
Výzva ovocie a zelenina
Výzva na mäso a mäsové výrobky
Výzva pekárenske výrobky
Výzva na tuky
Výzva na mliečne výrobky
Výzva na výrobky z ovocia a zeleniny
Výzva na hrubé potraviny
Predmet_zákazky_rok_2016
Kópie – Zverejnené výzvy 2016
Výzva hrubé potraviny 2016
Výzva hydinové mäso 2016
Výzva mliečne výrobky 2016
Výzva na mäso a mäsové výrobky 2016
Výzva ovocie a zelenina 2016
Výzva pečivo a pekárenské výrobky 2016
Výzva tuky 2016
Výzva výrobky z ovocia a zeleniny 2016
Výzva zemiaky 2016
Predmet zákazky čistiace a šatstvo rok 2016
Predmet zákazky 2015
Zverejnenie zákazky výmena okien
Zverejnenie zákazky oprava strechy
Predmet zákazky v roku 2016
Zverejňovanie zákaziek v roku 2016
Zverejňovanie zákaziek – potraviny v roku 2016