Ésperance

Efektívne využívanie voľného časuJedným z dôležitých prostriedkov pomoci deťom, žijúcim v našom domove, je rozvíjanie ich záujmov – umeleckých, manuálnych a športových – účelné využívanie voľného času a pozitívna sebarealizácia. V domove žijú najmä chlapci, u ktorých šport patrí k najviac preferovaným činnostiam a akákoľvek nová príležitosť k pohybovej aktivite im prináša radosť a uspokojenie. Nezanedbateľný, z hľadiska významu pomoci emocionálne a sociálne handicapovaným deťom, je aj fakt, že pohybová a športová aktivita prispieva k celkovému uvoľneniu a ukľudneniu dieťaťa, k zvýšeniu a posilneniu psychickej a fyzickej odolnosti a k formovaniu zdravého životného štýlu.Prekážkou pri realizácii záujmovej činnosti detí v oblasti rozvíjania športovej kultúry je nedostatočne zabezpečené vybavenie športovými potrebami. V školskom roku 2006/2007 sme tento problém vyriešili s pomocou a podporou Nadácie Espérance, ktorá poskytla finančné prostriedky na voľnočasové aktivity našich detí.