Modrý Peter

Sociálno-výchovný projekt bábkového predstavenia „Modrý Peter“ (2004) bol pilotným programom spolupráce Reedukačného domova v Košiciach s občianskym združením Deti Dunaja. V projekte sa predstavili študenti VŠMU s rovnomenným bábkovým predstavením, inšpirovaným príbehom autora Guyla URBANA „Modrý Pes“.

„Modrý Pes“ hovorí o psíkovi, ktorý sa narodil modrý. Okolité psy ho neprijali medzi seba, lebo sa od nich odlišoval. Preto utiekol a išiel hľadať miesto, kde by našiel lásku a pomoc. Po ceste stretol iných psov, zosobňujúcich rôzne vlastnosti ľudí, prekonával početné prekážky, dostával sa do zložitých situácií, ktoré musel riešiť.

Do bábkového predstavenia sa aktívne zapojili hravou formou aj deti nášho domova a tvorivo sa vyjadrili k hlavnej téme príbehu kreslením, kolážami, trojdimenzio-nálnou tvorbou.

„Tvorivé partnerstvo“ s „Deťmi Dunaja“ pretrváva až dodnes. Občianske združenie pravidelne prispieva na materiálne zabezpečenie tvorivých aktivít našich detí. V domove pracuje niekoľko talentovaných pedagógov, ktorí môžu realizovať svoje nápady a vytvárať s deťmi skutočne pekné a hodnotné veci. Tvorivá činnosť prináša radosť, pocit úspechu a spokojnosti nielen nám dospelým, ale najmä deťom.

Občianske združenie finančne podporuje tiež nadané deti, ktoré okrem talentu majú aj chuť ďalej ho rozvíjať, zdokonaľovať sa a navštevujú krúžok mimo nášho domova v telovýchovnom klube alebo centre voľného času.

Deti sú v našom domove umiestnené dlhodobo. Z celkového počtu 70 detí asi 20 percent pravidelne navštevuje rodinu v prirodzenom prostredí, ďalších 50 percent zmení prostredie zariadenia za pôvodné rodinné prostredie iba v čase vianočných a letných prázdnin. Zvyšných 30 percent detí 12 mesiacov a niekoľko rokov pozná iba jediný domov – náš. Dlhodobý stereotyp, stále sa opakujúci režim a sled aktivít pôsobí frustrujúco, preto sa snažíme do programu výchovnej činnosti zaraďovať aktivity organizované mimo zariadenia (tzv. alternatívne programy) – jednodňové, víkendové, týždňové pobyty detí podľa rozpočtových možností domova, najčastejšie však z príspevku mimovládnych organizácií. Aj občianske združenie Deti Dunaja umožnilo viacerým deťom, aby si aspoň na chvíľu „oddýchli“ od polepšovne, a to úhradou režijných nákladov pri potulkách s Bankovom:

  • lyžiarsky výcvik – Poráčska dolina – jar 2005
  • víkendový pobyt v prírode – Poráčska dolina – jeseň 2005
  • letný tábor remesiel – Chtelnica – leto 2006
  • tvorivá dielňa v prírode – Turzov pri Gelnici – jeseň 2006