Terapeutická miestnosť

Našu klientelu tvoria prevažne deti s poruchami správania a emócií. Svoje problémy sa naučili zvládať vlastným spôsobom. Ich naučené vzorce správania ako aj copingové stratégie sú mnohokrát neprimerané vzhľadom k sociálno-psychologickým (spoločenským) normám. Nebáť sa prejaviť inými emocionálnymi reakciami ako doteraz, dokážu iba v prostredí pre nich bezpečnom.

Cieľom tohto projektu bolo zriadiť terapeutickú miestnosť v našom ústave – priestor, v ktorom by deti dostali šancu uvoľniť sa, odreagovať sa, otvoriť sa, realizovať sa, pracovať na sebe. Terapeutické činnosti prebiehali v provizórnych riešeniach, keďže ústav na ne nemal primeranú miestnosť. Tento problém sme vyriešili vďaka finančnému príspevku z Protidrogového fondu. Poskytnuté financie sme použili na rekonštrukciu vyhradenej miestnosti a nakúpenie potrebného vybavenia.

V bezpečnom prostredí terapeutickej miestnosti sa odborný personál môže bližšie dostať k prežívaniu dieťaťa. Prostredníctvom terapeutických aktivít pracujeme s deťmi či už individuálnou alebo skupinovou formou na ich sebapoznávaní, sebadôvere, komunikácii, sociálnych vzťahoch, sociálnych zručnostiach, vyjadrovaní emócií, teda zmierňovaní nežiadúceho psychosociálneho vývinu. Snažíme sa napomáhať ich tvorivosti, sebarealizácii, cieľavedomosti – individuálnemu pozitívnemu potenciálu, ktorý je v každom z nich.

protidrogovy fond