Canisterapia

Canisterapia je novou alternatívnou formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka za účelom dosiahnutia jeho fyzickej, psychickej a sociálnej pohody. Túto formu terapie využívame aj v našom ústave na Bankove.

Chlapci a dievčatá sa na štvornohých kamarátov stále veľmi tešia a nedočkavo ich vyzerajú. Je to pre nich milé rozptýlenie v každodennom stereotype. Hneď im srdce zaplesá pri pohľade na veselý chvostík a rozžiarené oči, ktorými ich pes víta.

S niektorými je psík kamarát hneď a na tých, ktorí majú z neho trochu strach, tolerantne vyčkáva, kým sa osmelia.

Dozvedia sa, čo všetko psík potrebuje, ako sa treba o neho starať. Pomaly sa snažia byť vnímaví voči potrebám, prianiam a chutiam toho druhého. Veľkú radosť majú, ak sa so psom naučia nejaký povel a on ich potom na slovo počúva. Treba pritom ale značnú trpezlivosť a dôveru, ktorej sa učí nielen pes, ale aj oni. Pes je príjemným spoločníkom aj pri hre: behá, skáče, hľadá, chytá…. raduje sa a zabáva. Dokáže deti rozveseliť a vyčariť im úsmev na tvári.

Naše deti si neobyčajne cenia, čo pre nich všetci canisterapeuti/tky robia – umožňujú im znovu a znovu sa stretávať s ich štvornohými kamarátmi. Pre naše deti to znamená mať pre seba niekoho, kto nič nečaká, nesúdi, nehľadá chyby a je tu úplne a bezvýhradne len a len pre nich.