Ponuka práce

 Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11a zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene niektorých zákonov.

voľné pracovné miesta na pozíciu                 

 

Názov a adresa zamestnávateľa

Kontakt

zdravotná sestra

 

Reedukačné centrum, Bankov 15, 040 31 Košice

0905 229 181 T.Palko rckosice@gmail.com

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady Stredoškolské vzdelanie : stredná zdravotná škola
Zoznam požadovaných dokladov Žiadosť o účasť vo výberovom konaní

Profesijný životopis

Overené doklady o vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Miesto podania žiadosti a doručenia dokladov Reedukačné centrum, Bankov15, Košice
Termín podania prihlášky 31.11.2017
Pracovno-právny vzťah Pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na neurčito
Predpokladaný nástup 1.12.2017

 

 

 

V Košiciach 30.10.2017

 

                                                                                                            Tibor  P A L K O

                                                                                                                   riaditeľ