Ponuka práce

                                                                                        

 Reedukačné centrum, Bankov 15, 040 31 Košice

Informácia o voľných pracovných miestach na základe § 11a zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene niektorých zákonov.