Kontakt

Reedukačné centrum
Bankov 15
040 31 Košice

Tel.: 055/6337231,32
Fax: 055/6337233

Email: rckosice@gmail.com

Číslo účtu: 7000117825/8180