USS

Pre deti„Výnimočné sa dá nájsť aj na ceste všedných ľudí.“

Deti z nášho domova zažili hlavne trpkosť života a je ťažké im nahradiť všetko to, čo im chýbalo a stále chýba, aby mohli žiť „normálnym“ životom.

Úsilie dospelých – pracovníkov reedukačného domova – smeruje k tomu, aby sa tieto deti naučili tešiť z každého dňa (aj keď sú mimo rodiny), aby zažívali úspech a radosť z vlastných výkonov, aby dokázali odolávať „nástrahám“ života.

Väčšina našich detí pochádza z rodín sociálne a ekonomicky znevýhodnených a ich správanie a pohľad na svet je výrazne ovplyvnený pocitmi nedostatku, či už materiálneho, a predovšetkým emocionálneho. Každému dieťaťu sa snažíme počas jeho pobytu v našom zariadení vytvoriť podmienky na to, aby zažilo pocit bezpečia, istoty, súkromia a aspoň priemernú úroveň životných podmienok. Avšak provizórne, často nefunkčné vybavenie našich ubytovacích priestorov, znehodnotené x-ročným používaním, v žiadnom prípade nemôže u detí navodiť hrejivý pocit domova.

Náš niekoľkoročný problém s nevyhovujúcim vybavením ubytovacích priestorov sa nám podarilo čiastočne riešiť vďaka veľkorysému finančnému daru U.S.Steel Košice. Spálne a obývačky dvoch veľkých rodín (dvoch výchovných skupín), ktoré kedysi pôsobili deprimujúco, stiesnene a typicky „ústavácky“, po zariadení novým nábytkom a doplnkami poskytujú deťom pohodlie, stali sa miestom oddychu, uvoľnenia a „rodinnej pohody“.

V U.S.Steel sme sa stretli s pochopením aj pre športové záujmy našich detí – v školskom roku 2005/2006 sme z ich príspevku zabezpečili športové potreby pre 70 detí a náklady spojené s realizáciou plaveckého výcviku raz týždenne v Mestskej plavárni v Košiciach v rámci krúžkovej činnosti.

Partnerstvo s U.S.Steel je pre naše deti zároveň aj vstupenkou na viaceré podujatia, súťaže, atraktívne akcie. Na pozvanie U.S.Steel naši chlapci odbehli Minimaratón … pri účasti na hokejovej extralige chlapci boli nadšení z výkonov košických hokejistov, dievčatá uchvátené U.S.Steel arénou … počas vianočných trhov sa Košičania v stánku U.S.Steel mohli dozvedieť, že na Bankove sú šikovné deti a každému človeku s dobrým srdcom venujú darček.

Pomoc a podporu U.S.Steel Košice vystihuje citát:
„Ľudia prídu vždy v pravý čas na pravé miesto, kde ich očakávajú.“ P. Coelho