ochrana osobných údajov

REEDUKAČNÉ CENTRUM Bankov 15 V  KOŠICIACH

040 31 K o š i c e
Tel. č.: 055/63 372 31,2,3
Fax: 055/ 63 372 33

e-mail: rckosice@gmail.com
Košice 21.5.2018

O Z N A M

„Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v Reedukačnom centre v Košice  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt 
zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v Reedukačnom centre Košice.“

Tibor P A L K O
riaditeľ

ochrana osobných údajov
Zásady pre ochranu osobných údajov