AMPMV

Projekt „Aj my patríme medzi vás“ bol realizovaný formou mládežníckej výmeny bilaterálneho typu. Uskutočnili sme ho z  finančného príspevku z programu EÚ Mládež v lete 2006 v Liptovskom Jáne v spolupráci s Výchovným ústavom v Kutnej Hore v Českej republike.

K myšlienke uskutočniť výmenu českých a slovenských mladých ľudí z „pasťákov“ nás inšpiroval list chlapca, ktorý sa počas pobytu v  reedukačnom domove zúčastnil letného tábora v Tatrách. Niekoľko rokov po odchode do „civilu“ listom oslovil vychovávateľov z prázdninového pobytu s prosbou o zaslanie fotiek z „nezabudnuteľných dvoch týždňov“. Pre mnoho detí nášho domova sú zážitky z pobytov v prírode jedinými skutočne pozitívnymi skúsenosťami a často krát prvou aj poslednou možnosťou vidieť a spoznať Slovensko aj za hranicou svojho rodného mesta alebo okresu a spoznať aj seba samých v situáciách netradičného dobrodružstva.

Chlapci a dievčatá z nášho domova prežijú väčšiu časť roka priamo v zariadení vo veľkom kolektíve detí s obmedzenými možnosťami súkromia, v podmienkach, kde je všetko vopred naplánované, kde sa očakáva poslušnosť, podriadenosť, s väčším dôrazom na systém a  minimálnym ohľadom na individualitu, jedinečnosť a reálne záujmy a potreby detí. Väčšina činností je povinných, záujmové a voľnočasové aktivity sa vykonávajú len v rozsahu rozpočtových možností zariadenia. Okruh poznania a skúseností detí z „polepšovne“ je vymedzený zväčša len územím inštitúcie, zlyhania sú minimalizované, ale rovnako sú obmedzované aj možnosti prirodzených sociálnych skúseností a sociálneho učenia v „normálnom“ svete.

Hlavnou myšlienkou projektu bolo umožniť našim deťom a skoro dospelým chlapcom získať skúsenosti v podmienkach výrazne odlišných od bežných podmienok existencie „v ústave“, a to prostredníctvom pobytového sústredenia. Program bol zameraný na netradičné, dobrodružné zážitky v prírode, poznanie seba v náročných až extrémnych situáciách, na aktívnu angažovanosť, vzájomnú pomoc a solidárnosť všetkých účastníkov pobytu.

Projektu, alebo ináč, 15 – dňového výletu v prostredí Nízkych Tatier s čerstvým vzduchom, rozmanitou prírodou a neobmedzenými možnosťami na turistiku, sa zúčastnilo 14 chlapcov a jedno dievča zo Slovenska (priamo od nás) a aj naši zahraniční susedia – chlapci z  Kutnej Hory. Užili sme si napätie aj romantiku, poznávali sme seba, objavovali svoje schopnosti, zažívali sme úspech a uznanie, skúšali sme nové veci, prežívali sme radosť z poznania. Chlapci a dievča si vyskúšali rafting, lezenie po skalách, zlaňovanie, preskúmali verejne neprístupnú jaskyňu, zvládli bicyklovanie v náročnom teréne a hoci boli niekedy „celí nadšení“ z chodenia po kopcoch, zakaždým sa nechali strhnúť očarujúcou prírodou a skvelou atmosférou.

Výlet v Liptovskom Jáne bol naozaj dobrodružný, atraktívny, nezabudnuteľný, vzrušujúci, nabitý zážitkami, zábavou, usmiatymi tvárami, prekonávaním vlastných síl, priateľskou atmosférou so zahraničnými kamarátmi. Aj keď miestami bol vyčerpávajúci a náročný, na nudnom bankovskom ihrisku deti nezažijú to, čo mohli prežiť, skúsiť a vidieť v prostredí Nízkych Tatier.

Aj my patríme medzi vás 2

V marci 2007 pätnásť chlapcov z nášho domova strávilo 10 dní v Českej republike v rámci projektu „Aj my patríme medzi vás 2“, realizovaného z príspevku programu EÚ Mládež. Projekt bol recipročnou výmenou českých a slovenských mládežníkov – v lete naše spoločné stretnutie v Liptovskom Jáne sme režírovali my, tentoraz „scenár“ a „réžiu“ mali na starosti pracovníci a chlapci z Výchovného ústavu v Kutnej Hore.

Aktivity projektu, realizovaného v Českej republike, boli orientované viac na poznávanie kultúry, histórie a dejín českého národa. Cieľom projektu bolo sprostredkovať mladým ľuďom poznanie, mimoriadnu skúsenosť a silný emocionálny zážitok formou pobytového sústredenia v  prostredí úplne odlišnom od prostredia „ústavného“. Hlavnými témami projektu bolo začlenenie mladých ľudí, ohrozených sociálno-patologickým vývinom, do spoločnosti a prevencia delikvencie, alebo ináč – „dajte nám šancu, lebo aj my patríme medzi vás“.

Okrem poznávacích aktivít boli v programe výmeny zastúpené aj fyzické aktivity a hry, najmä lyžovanie a turistika, ktoré slúžili na uvoľnenie, relaxáciu, ako aj na motiváciu chlapcov k aktívnemu a efektívnemu tráveniu voľného času.

Slovenskí chlapci mali možnosť spoznať inú krajinu, inú kultúru a tradície, monumenty histórie aj atrakcie súčasnosti, zažili a naučili sa niečo nové. Účasť na akcii bola pre chlapcov okrem iného zaujímavá aj možnosťou zmeny prostredia, príležitosťou k nadviazaniu kontaktov a kamarátstiev s mladými ľuďmi zo zahraničia a k prehĺbeniu už existujúcich vzťahov.

Program výletu bol nabitý, pestrý, dni príjemne vyčerpávajúce, dojmy a pocity fantastické. Chlapci každý deň zažívali úspech – z tých, čo stáli prvýkrát na lyžiach sa stávali lyžiari, tí, čo sa obyčajne vzdávajú už pri malej prekážke, dokázali zvíťaziť nad únavou a extrémne nepriaznivým počasím, tí, čo majú chuť správať sa dospelo, šantili v bazéne a hrali v lunaparku, tí, ktorých zaujímajú iba cigarety, diskotéky a  partia, s nadšením a foťákom v ruke obdivovali dary minulosti. Mali možnosť vidieť iný dielik Európy, a hoci im pripadal rovnaký, ako ten slovenský, ešte „nikdy neboli tak ďaleko“.

Na projekte „Aj my patríme medzi vás 2“ sa stretli chlapci rôzneho veku, rôznej národnosti, mladí ľudia pochádzajúci z rodín s priemernou životnou úrovňou, aj z rodín sociálne, kultúrne, vzdelanostne zaostalých, žijúcich na hranici biedy, za hranicou „civilizovaného sveta“. Spoločne tu existovali Rómovia aj „nerómovia“, deti bystrejšie aj také, ktorým všetko trvá trocha dlhšie. Počas desiatich dní strávených v takejto rôznorodej skupine sme sa naučili vzájomne sa tolerovať, rešpektovať odlišnosti a pochopili sme, že iný jazyk, iná národnosť, iný pôvod, iné schopnosti a intelekt nie sú prekážkou komunikácie a priateľstva pre ľudí s veľkým srdcom.