Bankováčik

„V každom človeku je niečo dobrého, o čom vieme, že je dobré. Nevedia to však vždy aj ostatní.“

V našom domove od roku 2000 vychádzal časopis Bankováčik – občasník. Medzi deťmi mal veľký úspech – tie „nové“ sa mohli hneď po príchode do zariadenia dozvedieť niečo z jeho „života“ a deti „služobne staršie“ mali možnosť písať o svojich zážitkoch, skúsenostiach, pocitoch, ťažkostiach, úspechoch i zlyhaniach, láskach aj trápeniach, jednoducho písať o všetkom, čo sa ukrýva v nich samotných. Redakčná rada Bankováčika pozostávala z jednej osoby – nadšenej pani vychovávateľky, ktorá zhromažďovala príspevky detí, robila redaktorku aj editorku, sadzbu, grafickú úpravu aj tlač sama samučičká na počítači doma. Záujem detí, ich ochota a iniciatíva nás priviedli k nápadu, aby si „robili“ časopis samy, možno s malou technickou a jazykovou pomocou niekoho z dospelých.

Projekt BANKOVÁČIK trvá už nejaký ten rok a určite ešte nekončí. Z príspevku Nadácie pre deti Slovenska z  programu Hodina deťom sme si zakúpili technické vybavenie potrebné k vydávaniu časopisu /tlačiareň, skener, toner/, určili skúseného šéfredaktora a zvolili redakčnú radu časopisu, ktorá si rozdelila úlohy. To, čo dovtedy raz za čas stihol jeden človek, šiesti zvládli každé tri mesiace. Z občasníka sa stal štvrťročník, z časopisu pre deti sa stal časopis detí.

V priebehu niekoľkých rokov Bankováčik zmenil šéfredaktora (je ním vždy dospelý zamestnanec domova), má aj nový šat, no redaktori sú stále tí istí – deti z Bankova. Časopis naďalej prináša ozajstné zaujímavosti, zachytáva naše spomienky, neobyčajné zážitky, stále nás niečím rozveselí, zaujme, niekedy možno aj srdcia rozochvie.

Do projektu sú už niekoľko rokov zapojené všetky deti domova – niektoré aktívne tvorbou príspevkov, redaktori ich počítačovým spracovaním a tvorivými nápadmi a všetci ostatní jeho čítaním. Deti majú možnosť prejaviť najrôznejším spôsobom – príbehmi, rozprávkami, múdrymi myšlienkami, anketami, kresbami, hádankami … – nielen svoj tvorivý potenciál, ale majú tiež priestor prejaviť seba samých, svoje tajomstvá, túžby, pocity. Pre mnohé naše deti je ťažké vyjadriť vďaku, sympatie, uznanie, ocenenie, najmä vo vzťahu k dospelým, mnohokrát sme však prekvapení, až príjemne šokovaní, úprimnosťou a otvorenosťou autorov príbehov na stránkach nášho časopisu.

Časopis Bankováčik nám umožňuje spomínať, premýšľať, spoznávať, pomáhať, zabáva nás, radí nám … a hlavne – pomáha nám objavovať to dobré v nás.