Putovný tábor

Pracovno-rekreačný putovný tábor30. jún je dňom, ktorý všetci školáci netrpezlivo očakávajú – deti na dva mesiace odkladajú učebnice, opúšťajú školské lavice a otvárajú brány k letným dobrodružstvám. Očakávanie prázdnin je u detí nášho domova o to väčšie, že na dva mesiace opúšťajú priestory, v ktorých prežili prevažnú časť školského roka. Sú však medzi nimi aj také, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu navštíviť svojich rodičov, zostávajú v  domove, mnohokrát sklamané, smutné a zatrpknuté. „Našim“ deťom nedokážeme nahradiť rodičov, ani dať im toľko lásky, koľko naozaj potrebujú, preto počas prázdnin hľadáme spôsoby a možnosti na sprostredkovanie takých zážitkov deťom, ktoré zostanú v ich srdciach a  nových skúseností, ktoré budú pre nich obohatením.

Naše snaženie smerovalo k tomu, aby sme uskutočnili takú formu letnej aktivity, počas ktorej by deti mali možnosť zažiť niečo iné, ako bežne „ústave“. Niečo zvláštne, vzrušujúce, napínavé, dobrodružné, ale zároveň náročné na samostatnosť, obetavosť, aktívnu osobnú účasť, vzájomnú podporu a pomoc a súdržnosť všetkých zúčastnených detí aj dospelých.

Rozhodli sme sa pre stanovanie v prírode. A aby to nebolo také jednoduché, tak s táborením nie na jednom mieste, ale s putovaním a  zoznamovaním sa s prírodnými krásami a miestami v okolí Košíc. Poznávanie, hru zábavu, šport, turistiku a táborenie sme chceli obohatiť o  nezištnú pomoc obciam, aktívnu ochranu a sanáciu životného prostredia.

S týmto cieľom vynikol projekt „Pracovno – rekreačný putovný tábor“, ktorý sme mohli realizovať vďaka príspevku Nadácie pre deti Slovenska z programu Hodina deťom a za finančnej pomoci nadácie Občan a demokracia.

Poznanie, skúsenosť, úcta, otvorenosť, voľnosť, pohoda, relax, harmónia, radosť – to sú prívlastky, ktoré vystihujú atmosféru dvoch týždňov. Učili sme sa rešpektovať jeden druhého, zvládať nepohodlie, prekonávať únavu a vyčerpanosť. Otvorene povedať svoj názor a  hovoriť o svojich pocitoch, prežívať spokojnosť z nezištnej pomoci a práce z vlastného presvedčenia. Učili sme sa zodpovednosti za seba aj voči ostatným plnením rôznych úloh v tábore aj mimo neho. Poznali sme prírodné krásy, základné zásady ochrany prírody a aktívne sme prispeli k jej ozdraveniu. V priebehu putovania deti mali príležitosť zažiť množstvo rôznorodých situácií a získať nové skúsenosti, ako napríklad pomoc pri varení, príprava dreva na ohnisko, výstavba stanu, nočná stráž, turistický pochod a orientácia podľa turistických značiek, ale aj blúdenie v lese, spánok na parketách telocvične, v stane aj „pod hviezdami“, nočné dobrodružstvo, hry, súťaže a radostné šantenie.

Zažili sme radosť zo zvládnutia prekážok, ktoré sa nám zdali neprekonateľné, atmosféru dôvery, pochopenia, blízkosti a tolerancie. V  priebehu dvoch týždňov sme pochopili, že v každom z nás sa ukrývajú kvality, len ich treba u seba aj iných vidieť a vedieť ukázať.

Prežili, skúsili, poznali sme veľa, dôležité je, čo zostáva v nás.