Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach

RC Bankov je samostatne stojacim objektom. Nachádza sa v lokalite horný Bankov, v obci Košice – Sever, okres Košice I, v katastrálnom území Čermeľ.
Budova reedukačného centra bola postavená v roku 1940 maďarskými vojskami. Od roku 1967 je budova využívaná ako reedukačné centrum pre deti a mládež. Objekt je postavený v atypickom konštrukčnom systéme tvorenom železo-betónovým monolitickým skeletom a nosným murivom, monolitickýrni stropnými doskami so zastrešením na prevažnej časti objektu drevenými sedlovými strechami. Objekt sa nachádza na svahovitom teréne, má celkom 4 nadzemné podlažia, v časti objektu v minimálnom rozsahu (6 x 10m) má 5 podlaží, z toho jedno technické podlažie – suterén, čiastočne zapustený v úrovni terénu. Objekt je členitý, pôdorysne v tvare písmena Z, v rozmeroch 112,23 x 32,6m.

Cieľom projektu je zníženie celkovej energetickej náročnosti prevádzky vykurovaním, odstránenia systémových porúch a celkovej revitalizácie budovy.

Pre dosiahnutie úspor energií v budove sa budú realizovať tieto úsporné opatrenia:

  1. zateplenie strechy
  2. zateplenie obvodových stien
  3. výmena otvorových konštrukcií
  4. rekonštrukcia ÚVK
  5. výmena svetelných zdrojov a svietidiel
  6. inštalácia vzduchotechniky

    Medzi hlavné merateľné ukazovatele projektu patria ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 139,93 ton, 6 realizovaných opatrení na zníženie spotreby energie v budove o 1 432 229 kWh/rok na podlahovej ploche budovy 6338,7 m2. Budova školy po realizácii návrhových úprav a po zatriedení do jednotlivých tried bude spĺňať úroveň ultranízkoenergetická budova – Trieda A1 .